четвер, 18 серпня 2016 р.

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2016/2017 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2016/2017 навчальному році
Скрипська Г.В.,
завідувач науково-методичним центром
природничо-математичних дисциплін ІППОЧО

Навчальний предмет «Інформатика» у 2016/2017 навчальному році вивчатиметься учнями 2-4-х, 5-8-х та 9-11 класів. Відповідно до листа Міністерства від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5639-, а саме у:
·      9-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;
·      10-11-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834  зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657;
·    6-8-х класах – продовжать вивчення інформатики за програмою «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», складеною з розрахунку 1 година на тиждень. Звертаємо увагу, що в програму внесено зміни, затверджені наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня». Розвантажену та доопрацьовану програму розміщено на офіційному веб-сайті МОН України: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/;
·    2-4-х класах – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 №572, зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014
№ 460:
·         наказ МОН України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
·         наказ МОН України від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»
·                     для спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів: 5-8 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 8 та (чи) інші відповідно до спеціалізації).Початкова школа
У новому 2016/2017 навчальному році інформатика буде вивчатись з другого по одинадцятий клас. Таким чином буде завершено наскрізне впровадження предмета у ЗНЗ.
Наголошуємо, що для належної організації роботи в початковій ланці рекомендації щодо викладання дисципліни в 2-му класі за новою програмою наведено в додатку до листа МОН від 30.05.2013 №1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах».
                            Важливим аспектом у викладанні інформатики у 4-му класі є внесення змін до навчальної програми з інформатики наказом Міністерства № 1495 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»:
Звертаємо увагу на те, що функціонує сайт «Інформатика. Сайт вчителів Буковини» (http://informatika-buk.org/?cat=10), на якому в розділі методики початкової школи опубліковано перелік навчальних програм, які мають гриф Міністерства, та за якими можна викладати курс інформатики в класах початкової школи у 2016/2017 навчальному році. Там же наведено перелік програм, які відповідають новому Державному стандарту, працюють нові рубрики.
Основна школа
Звертаємо увагу на те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" у 2016/2017 навчальному році 8 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

         Програми вивчення інформатики в 5-9-х класах загальноосвітніх нав­ча­ль­них закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної се­ред­ньої освіти)  розміщені та доступні на сайті МОНУ:

Для класів основної школи у 2016/2017 навчальному році продовжують діяти такі програми з інформатики:
1.                 «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.) із розрахунку 1 година на тиждень, яка передбачає, що учні раніше не вивчали предмета «Інформатика».
2.                 Навчальна програма «Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (за ред. академіків НАПН України А.М. Гуржія та В.Ю. Бикова) призначена для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу. Її опубліковано в журналі «Комп’ютер в школі та сім’ї» № 6 за 2012 рік. Відповідно до цієї програми викладання предмета «Інформатика» здійснюється протягом 245 годин за рахунок інваріантної частини навчального плану, а саме у 5-7-х класах по 1 годині, а у 8-х та 9-х класах – по 2 години на тиждень.
3.        Інформуємо, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 21.05.2015 № 1/11-7136 з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» схвалено навчальну програму з інформатики для учнів 10-11-х класів інформаційно-технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів (авт. С. Іщеряков).
4.        Навчальні заклади, що обрали програму «Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (2012 рік; автори: Г. Громко, Є. Іванов, В. Лапінський, В. Мельник, Ю. Пасіхов, В. Руденко), продовжують у 8 класі навчання за цією програмою.
Нова програма для 5 класу
Нова програма з інформатики для учнів, які вивчали предмет у 2-4-х класах, розміщена за посиланням http://informatika-buk.org/?cat=4. Цю програму у 2016/2017 н.р. будемо використовувати для викладання предмета у 5-у класі, враховуючи Розпорядження Кабінету Міністрів України № 338-р п. «Удоскона- лити навчальну програму з інформатики для 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з метою збільшення обсягу викладання основ алгоритмізації та програмування».
         Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 6-му класі за новими програмами з інформатики подано у додатку  до листа МОНУ від 29.08.2014    № 1/9-433 «Рекомендації щодо забезпечення навчального-виховного  процесу у 6-му класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році».
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 7-му класі за новими програмами з інформатики подано у додатку  до листа МОНУ від 26.06.2015    № 1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах  у 2015/2016 навчальному році».
Для 5-х та 8-х класів така інформація буде подана пізніше на сайті МОНУ (www.mon.gov.ua).
Із результатами конкурсного відбору підручників для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів можна ознайомитися на сайті МОН за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/konkurs-pidruchnikiv-2016/ . 
Для учнів 10 -11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 року №1/9-426 "Щодо інструктивно-ме­тодичних рекомендацій із базових дисциплін" (Інформаційний збірник та ко­ментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9-х класах надруковано в Інформаційному збірнику МОН, №19-21, 2009 р. http://helpinformatik.net.ua/files/publication/id_305/metod_list_mon_2009.pdf


Старша школа
У 10-х та 11-х класах (для всіх профілів, окрім інформаційно-технологічного) вивчення інформатики здійснюється за двома рівнями:
 – рівень стандарту (із розрахунку 1 година на тиждень у 10-х та 11-х класах); 
– академічний рівень (із розрахунку 1 година на тиждень в 10-у класі та 2 години на тиждень в 11-у класі).
Програми вивчення інформатики в цих класах за відповідними рівнями, затверджені наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021 та розміщені на сайті МОНУ: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/
Пропонуємо ті теми або питання програми, що вивчалися у попередніх класах в обсязі, який забезпечує рівень навчальних досягнень учнів, визначений відповідною державною програмою, розглядати на рівні повторення, узагальнення та систематизації. Вивільнені при цьому години можуть бути використані на збільшення часу на вивчення інших тем курсу або на вивчення курсів за вибором.
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10-х класах надруковано у Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010 р. у 11-х класах – у Інформаційному збірнику МОН, № 22-24, 2011 р.
Про організацію викладання інформатики
Під час викладання шкільного курсу інформатики у всіх класах учитель самостійно добирає засоби та методи подання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, проектні роботи, практикуми).
Детальні рекомендації щодо організації викладання інформатики та проведення ДПА розміщені на сайті «Інформатика. Сайт вчителів Буковини» (http://informatika-buk.org/?cat=11). Документація кабінету інформатики викладена у рубриці «Кабінет».
Рекомендуємо оформити/доповнити скарбничку власних доробок, розміщених на електронних носіях: як дидактичний так і методичний матеріал. Зберігати матеріал на «методичній поличці» разом із документацією кабінету.
Пропонуємо заздалегідь провести відповідні роботи щодо перевірки адаптації кабінетів інформатики до проведення занять молодшої школи. Варіанти адаптації учитель та адміністрація школи обирає самостійно. Головне, щоб було витримано санітарно-гігієнічні норми та враховано фізіологічні особливості учнів початкової ланки, проведено належну адаптацію робочих місць із врахуванням вікових особливостей дітей початкової школи.
Організація профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється на основі Концепції профільного навчання у старшій школі, порядок її організації є наступним:
·   профільне вивчення інформатики;
·   поглиблене вивчення інформатики;
·   загальні рекомендації щодо календарно-тематичного планування;
·    рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів детально наведені у «Методичних рекомендаціях щодо викладання предмета «Інформатика» у 2014/2015 навчальному році»: http://informatika-buk.org/?cat=9.
 Під час проектування компетентнісних задач варто врахувати, що в 7-у класі опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї технології або в одному середовищі, у 8-у класі – двох технологій або у двох середовищах, у 9-у класі – кількох технологій або в кількох середовищах.
Учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач. Оцінювання компетентнісних задач є обов’язковим для всіх учнів класу.
Детальніше ознайомитися з теорією проектування компетентнісних задач з інформатики можна за посиланнями:  http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/13/03.pdf;  http://ite.kspu.edu/issue-6/p-23-31/full
Навчальний час, що відводиться на вивчення курсу інформатики, рекомендується розподіляти таким чином:
 30 % навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань,
 70 % навчального часу - на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.
Під час вивчення курсу інформатики у 6-8-х класах обов’язковим є проведення практичних робіт. Тривалість виконання практичних робіт не повинна перевищувати 20 хвилин (санітарні норми щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів цієї вікової категорії).
Наголошуємо, що зміст предмета «Інформатика» має прикладну спрямованість, яка реалізується в процесі виконання учнями практичних завдань з використанням комп’ютера у формі, яку добирає вчитель: вправ, практичних, контрольних чи тематичних робіт, розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.
Основні завдання курсу «Інформатика»
Основними завданнями курсу «Інформатики» є формування в учнів молодшого шкільного віку:
· початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;
· початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати інформацію в мережі Інтернет,  користуватися електронною поштою та ін.;
· алгоритмічного, логічного та критичного мислення;
· початкових уявлень та навичок роботи  з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів.
Основними завданнями курсу «Інформатики» для учнів 5-7-х класів є продовження розпочатого в початковій школі ознайомлення з базовими поняттями курсу. На цьому рівні не ставиться завдання глибокого та вичерпного вивчення ІКТ, а зроблено акцент на набутті навичок їх практичного застосування, а також на розвивальній спрямованості навчання.
З метою врахування вікових особливостей учнів допускається використання навчально-імітаційних програмних засобів і середовищ, зокрема для підтримки вивчення розділу «Алгоритми і програми».
Основними завданнями курсу «Інформатики» для учнів 8-9-х класів є формування предметних та ключових ІТ-компетентностей. На цьому рівні, зокрема, має формуватися понятійний апарат, достатній для набуття вищезазначених компетентностей.
Для цього рекомендується використовувати повнофункціональні, а не імітаційні, програмні засоби та середовища.
Олімпіади, конкурси та турніри
Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1099 від 22.09.2011 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, зі змінами, внесеними згідно з наказами МОНмолодьспорту України № 29 від 16.01.2012 та № 360 від 26.03.2012)
 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11) та Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських  олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом ГУОН № 469 від 17.07.2012.
         Звертаємо увагу педагогів та учнів на те, що ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій проводиться у  два практичних тури. Повну електронну підтримку щодо  підготовки учнів до олімпіад з інформатики викладено на сайті «Інформатика» у розділі «Заходи»
   Участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер-2015» (офіційний сайт конкурсу: http://bober.net.ua/) у минулому навчальному році, 10-11 листопада 2015 року, взяли 2100 учасників нашої області, що на 780 учасники більше, ніж у попередньому. Інформація про результати проведення конкурсу у нашій області на http://informatika-buk.org/?cat=20.
Рекомендуємо у 2016/2017 навчальному році більше популяризувати серед учнів Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер-2015». Зокрема, розпочати роботу з учнями 2-7-х класів, долучивши спочатку їх до виконання завдань з архіву названого сайту, а потім – до самого конкурсу «Бобер-2016», який відбудеться на базі Львівського фізико-математичного ліцею 6-8 листопада 2016 року, згідно з листом МОНУ від 09.06.2016 № 2/2-14-1065-16 "Про підсумки Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності „Бобер” у 2015–2016 н. р. та організацію конкурсу „Бобер” у 2016–2017 н. р."
Починаючи з 2013 року факультет кібернетики та Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Дистанційний турнір з інформаційних технології серед учнівської молоді. Це – нове на освітній ниві змагання, яке поєднує в собі найкращі якості учнівської олімпіади з інформаційних технологій та досвіду проведення Інтернет-олімпіад в Україні. Котрий рік поспіль пропонуємо брати участь у турнірі, котрий оголошується у вересні-жовтні. Детальнішу інформацію читайте на сайті http://informatika-buk.org.
Повідомляємо про те, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2016 №626 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2016/2017 навчальному році» у червні 2016 року розпочинається заочний етап цих олімпіад. Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки будуть проведені упродовж червня – грудня 2016 року на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. З інформатики упродовж червня 2016 року – лютого 2017 року на базі фізико-математичної гімназії № 17 м. Вінниця. З інформаційних технологій – червня 2016 року – лютого 2017 року на базі Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Умови участі та завдання Всеукраїнських учнівських Інтернет–олімпіад знаходяться на сайтах відповідальних установ. Рекомендуємо сприяти залученню обдарованої молоді до інтелектуальних змагань.
Варіативна складова під час викладання інформатики
Рекомендуємо вивільнені навчальні години або додаткові навчальні години, взяті з варіативної складової навчальних планів, використовувати або на збільшення часу для вивчення окремих тем курсу, або на поглиблене вивчення тем: «Основи Інтернету», «Основи комп’ютерної графіки», чи інших за програмами курсів за вибором (див. перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»  на сайті http://informatika-buk.org/?cat=11).
Використовуємо, як орієнтовний, перелік для варіативної складової із листа МОН України від 04.09.2015 № 1/9-422 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4371-.
Наголошуємо на те, що у випадку, коли для викладання інформатики до навчальних планів уведено 2 години на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану у 5-8-х класах, то розширення програми здійснюється за рахунок ведення спецкурсів з грифом МОН України. Рекомендуємо розробити власні спецкурси та подати їх на отримання грифа МОНУ.
          Пропонуємо розглянути подані матеріали на засіданнях районних методичних об’єднань вчителів інформатики та прийняти відповідні рекомендації стосовно викладання предмета «Інформатика» у 2016/2017 навчальному році.Немає коментарів:

Дописати коментар